Hvad laver en anlægsgartner?

Som anlægsgartner er du både med til at anlægge og holde det grønne.

Faget spænder bredt fra anlæg- og plejeopgaver til designopgaver. Anlægsopgaverne kan være alle former for anlæg af friarealer ved boliger, virksomheder, sygehuse og sportsarealer til byrum, parker og grønne områder i byen – samt naturligvis privathaven.

Anlægsgartneren står for at lægge sten og fliser, opførelse af trapper, støttemure, hegn, udformning af terræn inklusiv etablering af græsplæner og plantning af træer, buske, stauder. Når man anlægger, opbygger man et areal, gerne efter tegning. Terrænet tilpasses, belægninger og vandafledning bygges op og der plantes og opsættes inventar.

Plejeopgaverne kan omfatte fældning og beskæring af træer og buske, klipning af hække, flytning og deling af planter samt græsslåning.

Af lidt mere specielle opgaver kan nævnes anlæg af japanske haver, grønne tage og svømmesøer.  Dertil kommer at anlægsgartneren ofte har en rolle som rådgiver og designer i forhold til kunden, når det drejer sig om mindre anlæg som privathaven.

Faget forventer mangel på dygtige anlægsgartnere, fordi der er fokus på sundhed, klimatilpasning, natur og grønne områder. Alt sammen opgaver som giver mere arbejde til anlægsgartnerfaget. Der er for eksempel krav om klimatilpasning, hvor regnvandet skal afledes lokalt, når der bliver bygget nyt.

Hvad man ender med at lave, når man er færdig med uddannelsen, vil ofte afhænge af interesse, evner og den virksomhed man få ansættelse i. Ofte specialiserer man sig, så man ikke spænder over alle fagets facetter, som udover ovenstående også kan bestå af: tilbudsberegning, planlægning af opgaver i form at bestilling af materialer samt disponering af mandskab og maskiner, ledelse af et eller flere teams, salg og kundekontakt osv. Alternativt kan man også vælge at videreuddanne sig til anlægsgartnerteknikker, have- og parkingeniør, landskabsarkitekt osv.

Se video:  Anlægsgartner – “Det fede ved mit fag” – YouTube