www.blivanlaegsgartner.dk  meget mere om uddannelsen til anlægsgartner.

www.praktikpladsen.dk oversigt med godkendte læresteder.

www.mereuddannelse.dk oversigt med muligheder for videreuddannelse. Læs mere under Fødevarer, jordbrug og oplevelser.

www.ug.dk om anlægsgartner, jordbrugsteknolog – anlæg og landskab, have- og parkingeniør samt skov- og landskabsingeniør.

www.amukurs.dk samlet oversigt med AMU-kurser som er tilknyttet anlægsfaget. Læs mere under mejeri og jordbrug.