Uddannelsestyper

Er du under 25 år – Læs mere om uddannelsen på www.blivanlaegsgartner.dk og http://ditbarnsfremtid.dk/gode-bud/anlaegsgartner/

Se også Tinne som er ved at uddanne sig til anlægsgartner: https://www.facebook.com/1605622073070038/posts/1754511351514442

Er du fyldt 25 år – erhvervsuddannelse for voksne

Læs mere på www.blivanlaegsgartner.dk under erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Arbejdsgivere kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge med uddannelsesaftale over 25 år efter følgende regler på området – læs mere om det her:

http://star.dk/da/Indsatser-og-ordninger/Virksomhedsrettede-redskaber/Voksenlaerling.aspx

Se om der er tilskud til anlægsgartner, greenkeeper og groundsman  på www.rar-bm.dk under voksenlærlingelisten i den region, hvor du bor.

Uddannelse i udlandet

Du kan også vælge at tage dele af din praktik eller hele din praktik i udlandet for eksempel i Tyskland eller USA.

Begge dele sker gennem PIU-ordningen, som du kan læse mere om i nedenstående link.

http://ufm.dk/publikationer/2016/praktik-i-udlandet-piu-information-til-elever-og-laerlinge

Kontakt nærmeste erhvervsskole for at få mere at vide.

Hvordan du kommer i gang

Du kan for eksempel henvende dig til nærmeste erhvervsskole som du finder via nedenstående link.

https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/foedevarerjordbrugogoplevelser/anlaegsgartner

Du er også velkommen til at kontakte uddannelseskonsulenten hos Danske Anlægsgartnere.