Overenskomstdækning

Danske Anlægsgartnere har egen overenskomst med forbundet 3F. Overenskomsten forhandles typisk hver tredje år. Danske Anlægsgartnere er medlem i Dansk Arbejdsgiverforening. Som medlem er man automatisk med i foreningens konfliktfond.

Overenskomstem, herunder akkordtidskuranten, udleveres når man bliver optaget i foreningen eller når en ny træder i kraft.

Rådgivning om ansættelsesret
som medlem har man en del af medlemsskabet fri adgang til juridisk rådgivning om overenskomstforhold og general ansættelsesret, f.eks. udarbejdelse af ansættelseskontrakter, afskedigelser, barsel, sygdom og løn m.m Denne rådgivning varetages af jurister i juridisk afdeling.

I tilfælde af en tvist mellem arbejdsgiver og medarbejder bistår Danske Anlægsgartnere i den fagretlige behandlling ved mæglings og organisationsmøder samt ved faglig voldift. Ved arbejdsretsager bistår Danske Anlægsgartneres hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening.