Foreningen

Danske Anlægsgartnere er både branche- og arbejdsgiverforening for virksomheder i Danmark, som beskæftiger sig med anlæg og pleje af grønne områder, udearealer, golfbaner, grønne kloakløsninger, naturgenopretning og ude miljø i bred forstand.

De små og mellemstore virksomheder bliver ofte overset i dansk politik. Derfor arbejder Danske Anlægsgartnere målrettet på at gøre det nemmere for de små og mellemstore virksomheder at drive virksomhed. Det sker blandt andet ved at påvirke rammebetingelserne, rådgive og informere medlemmerne og levere andre ydelser af faglig og juridisk karakter.

Danske Anlægsgartnere forhandler overenskomster og bistår medlemmerne i sager om løn – og ansættelsesforhold mv. Til brancheaktiviteterne hører en faglig og juridisk konsulent- og fagpolitisk virksomhed med tilhørende kurser, markedsføring, indkøbsaftaler samt udvikling af faglige redskaber som normer, standarder, fagbøger/-blad og vejledninger.

Danske anlægsgartnere forhandler overenskomst for anlægsgartnere, ansætte på golfbaner og i indendørs beplantningsfirmaer.

Sidst men ikke mindst er Danske Anlægsgartnere en håndværkerforening, hvor medlemmer møder hinanden, udveksler erfaringer og danner netværk via lokale kredse.

Pt. er ca. 220 anlægsgartnervirksomheder medlem af foreningen.