Seniorklubben

Danske Anlægsgartneres seniorklub er en selvstændig forening for nuværende eller forhenværende medlemmer over 50 år. Her mødes man om ekskursioner og andre faglige og sociale aktiviteter. 

Seniorklubbens formål er, at skabe et fagligt og socialt netværk for personer over 50 år som har drevet, eller stadig driver selvstændig anlægsgartnervirksomhed, eller hvis arbejde og virke har eller er tæt tilknyttet til anlægsgartnerbranchen.

Seniorklubben har i dag ca. 30 medlemmer. Vi vil vove den påstand, at der er potentiale til det dobbelte medlemstal. Vi stræber efter et medlemstal på ca. 50 for at give klubben den nødvendige styrke og slagkraft.

Arrangementer

Seniorklubben har normalt 2 årlige arrangementer – forårstur i forbindelse med generalforsamlingen samt en sensommertur.

Sensommerturen 2017: Indbydelse Sensommertur 2017

Kontakt: Formand, Ingermann Sørensen: ingermann@ingermann.dk

Billeder fra tidligere arrangementer: På vej.

Det formelle

Se vedtægter: 2004 VEDTÆGTER 

Medlemsliste: Medlemmer Pr. 01.04.2017

Bestyrelsen består i 2017 af: formand Ingermann Sørensen, kasserer Heino Vistisen, Sekretær Steen Hegnet Knudsen samt Leif Rasmussen.

Se referatet for den seneste generalforsamling: Generalforsamling 2017