Seniorklubben

Danske Anlægsgartneres seniorklub er en selvstændig forening for nuværende eller forhenværende medlemmer over 50 år. Her mødes man om ekskursioner og andre fagligt og sociale aktiviteter. Seniorklubben kan kontaktes via sekretariatet.

Seniorklubbens formål er, at skabe et fagligt og socialt netværk for personer over 50 år som har drevet, eller stadig driver selvstændig anlægsgartnervirksomhed, eller hvis arbejde og virke har eller er tæt tilknyttet til anlægsgartnerbranchen.

Seniorklubben har i dag ca. 30 medlemmer. Vi vil vove den påstand, at der er potentiale til det dobbelte medlemstal. Vi stræder efter et medlemstal på ca. 50 for at give klubben den nødvendige styrke og slagkraft.

Se vedtægter: 2004 VEDTÆGTER 

Medlemsliste: Medlemmer Pr. 01.04.2017

Bestyrelsen består i 2017 af: formand Ingermann Sørensen, kasserer Heino Vistisen, Sekretær Steen Hegnet Knudsen samt Leif Rasmussen.

Se referatet for den seneste generalforsamling: Generalforsamling 2017

Arrangementer: Seniorklubben har normalt 2 årlige arrangementer – forårstur i forbindelse med generalforsamlingen samt en sensommertur.

Forårstur 2017: Indbydelse Forårstur 2017

Sensommerturen 2017: Indbydelse Sensommertur 2017

Kontakt: Formand, Ingermann Sørensen: ingermann@ingermann.dk

Billeder fra tidligere arrangementer:

 

 

Seniorklubben’s fremtid!  Seniorklubben’s fremtid er i høj grad afhængig af medlemmerne tilslutning og engagement. Vi tror på, at holder man det kollegiale netværk vedlige efter en lang række aktive forretnings år, er det med til at forbedre livskvaliteten.

Vi tror også på, at man bør øve sig i god tid på generationsskifte eller anden form for forretningsafvikling for at opnå det bedst mulige resultat. Erfaringsudveksling på dette område kan være meget værdifuldt.

Lad fortid og fremtid, faglig teknik og socialt samvær være det egentlige fundament for Seniorklubben og dit personlige forhold til klubben.