Syn og skøn

Har du brug for en syn- og skønsmand inden for anlægsgartnerfaget? Så har Danske Anlægsgartnere et uddannet korps skønsmænd, som for de flestes vedkommende har flere års erfaring med at varetage opgaven, som uvildig skønsmand.  Korpset af syn- og skønsmænd er landsdækkende, så vi næsten altid kan udpege en skønsmand, som bor i nærheden.

Syn- og skønsmændene har, da de fleste er uddannet som anlægsgartner og/eller landskabsarkitekt, stor viden omkring belægningsarbejder, trapper, støttemure, hegn, græsarealer, grønne tage, planter mv. som beskreven i Normer og Vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2015. Derudover har de viden om træer/ planter, i form af arter, alder, vækstmåde, beskæring, sundhed, prissætning af fældede/beskadigede træer mv.

Ønsker man at få udmeldt en skønsmand fremsendes anmodning samt minimum skønstema, så den rette skønsmand kan udvælges. Det koster kr. 1.200,- excl. moms at få udmeldt en skønsmand.

Anmodningen sendes til:  info@dag.dk