Elever

Løn

Hvad koster det at ansætte en elev – estimeret lønudgift til anlægsgartnerelev.

Nedenstående Beregningsmodel er baseret på estimerede tal og kan derfor ikke benyttes som en 100% korrekt omkostningsmodel. Den giver dog et billede af de omtrentlige omkostninger for elever i forskellige aldersgrupper og uddannelsestrin. 

Vær opmærksomt på at elever også skal skurpenge, pr. 1.10 i 2017.

Kopi Af EUD Elevløn Marts 2017 Til 2019. Vær opmærksom på at du ved hjælp af “pilen” på første side kan finde det ønskede estimat ud fra elevens alder og uddannelsesaftale.

link til overenskomstmæssig elevløn https://www.blivanlaegsgartner.dk/erhvervsuddannelser/generel-information/loen-og-pension/

Uddannelsesaftale

Her kan du hente uddannelsesaftale https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/praktik/uddannelsesaftaler/blanketter-til-uddannelsesaftaler

Det er muligt at indgå og underskrive uddannelsesaftaler digitalt via elevplan.dk

Godkendelse som uddannelsessted https://www.blivanlaegsgartner.dk/erhvervsuddannelser/generel-information/godkendelse-af-praktikvirksomheder/

Voksenelev

Elever som er fyldt 25 år.

Se mulighed for tilskud: http://www.rar-bm.dk