VOKSENELEV

 

For at være ”voksenelev” skal eleven være fyldt 25 år, når de begynder på deres uddannelse og have løn svarende til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget.

Tilskud til løn

Virksomheder kan få tilskud til voksenelever inden for fagområder med gode beskæftigelsesmuligheder og på områder med mangel på arbejdskraft.

Ordningen dækker de uddannelser som er nævnt på Voksenlærlingelisten, og tilskuddet er på kr. 30,- i timen og gives i op til 2 år.

Hvis virksomheden ansætter en ufaglært voksenelev, som kommer fra ledighed, er der ikke krav om, at uddannelsen skal være nævnt på den regionale voksenlærlinge-liste. Tilskuddet for denne gruppe voksenelever er 40,-kr. i timen og tilskudsperioden er for hele uddannelsesforløbet (ikke kun de første 2 år).

Der skal ansøges om godkendelse hos Det lokale Jobcenter til at få tilskuddet til praktiktiden.

Ansøgningen skal indsendes til jobcenteret senest en måned efter at uddannelsesaftalen er påbegyndt.

Ansøgningsskema om tilskud til voksenelever finder du her: https://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/ab501.pdf

Refusion af løn ved skoleophold

Virksomheder som ansætter elever som er fyldt 25 år og som virksomheden aflønner med en løn svarende til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget, kan få en højere lønrefusion for disse elever.

Dette sker digitalt via AUB’s hjemmeside.