Indberet kontingent for 2016 senest 26. maj

16-05-2017

Tid til Indberetning af kontingentoplysninger for 2017! Igen i år er der mulighed for at modtage indberetninger elektronisk via medlemshjemmesiden, hvor I logger på med e-mail/kode.

Vi håber, at I alle vil bruge denne indberetningsform, som gerne skal gøre processerne efter jeres indberetning nemmere for os at håndtere, samt sikre mod fejl.

Deadline for indberetning vil være d. 26. maj 2017

Hent VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF KONTINGENT TIL DAG HER.

Hvad hvis virksomhedens regnskabstal for kalenderåret 2016 endnu ikke er tilgængelige?

For omsætningstal er det ikke nogen hindring: Det seneste godkendte regnskab skal ligge til grund for indberetningen – 2015-tal er lige så gode i denne sammenhæng, hvis regnskabet endnu ikke er afsluttet inden fristen for indberetning.

For lønsummer er 2016-tallene nødvendige og disse tal kan hentes fra firmaets indberetninger til e-indkomst (SKAT), der er tilgængelige allerede fra slutningen af januar 2017. Det er populært sagt: AM-bidrag grundlaget + lønmodtageres eget ATP bidrag er skal oplyses som lønsum. I SKATs opgørelse er det felterne nr. 0013 + 0014 + lønmodtageres ATP bidrag, oftest = 1/3 af felt nr. 0046, som skal bruges. Se dog undtagelserne i hjælpeteksten i indberetningsformen.

Vejledning i felt nr. og indhold findes på SKATs hjemmeside.