INDBERETNING AF KONTINGENTOPLYSNINGER FOR 2019

23-04-2019

I ÅR BLIVER DETTE SKEMA SENDT TIL JER PÅ MAIL, HVOR I KAN UDFYLDE DE GRÅ FELTER DIREKTE I SKEMAET ELLER UDSKRIVE SKEMA OG UDFYLDE MANUELT,  OG DEREFTER SENDE DET RETUR TIL MERETE: mt@dag.dk

Se filerne i bunden med vejledning, test-skema og indberetningsskema.

DEADLINE FOR INDBERETNING VIL VÆRE DEN 26. MAJ 2019 (OBS! Du kan stadig lige nå det)

Det er også muligt at finde indberetningsskemaet ved at klikke på “min side/blanketter” nederst til venstre og klik derefter på “blanketter til udfyldelse”.

Hvad hvis virksomhedens regnskabstal for kalenderåret 2018 endnu ikke er tilgængelige?

For omsætningstal er det ikke nogen hindring: Det seneste godkendte regnskab skal ligge til grund for indberetningen – 2017-tal er lige så gode i denne sammenhæng, hvis regnskabet endnu ikke er afsluttet inden fristen for indberetning.

For lønsummer er 2018-tallene nødvendige og disse tal kan hentes fra firmaets indberetninger til e-indkomst (SKAT), der er tilgængelige allerede fra slutningen af januar 2019.

Det er populært sagt: AM-bidrag grundlaget + lønmodtageres eget ATP bidrag er skal oplyses som lønsum. I SKAT’s opgørelse er det felterne nr. 0013 + 0014 + lønmodtageres ATP bidrag, oftest = 1/3 af felt nr. 0046, som skal bruges. Se dog undtagelserne i hjælpeteksten i indberetningsformen. Vejledning i felt nr. og indhold findes på SKAT’s hjemmeside.

 

Se nedenstående filer med skemaer og en vejledning af kontingent-oplysninger til DAG:

(OBS! Visse browsere – fx Internet Explorer – kan nægte at hente disse filer. Brug evt. browseren Chrome eller hent filerne i den mail, som I fik tilsendt fra ts@dag.dk den 17. april!)

Fil med VEJLEDNING til indberetningen til DAG for 2019.

Fil med INDBERETNINGSSKEMA 2019.

Fil med TEST-eksempel på udfyldelse af skema.

 

Med venlig hilsen

 

Merete Treffer

Økonomiassistent

T: 33 860 860 dag.dk

Mobil: 31162633

Privatlivspolitik