Efteruddannelse

Oversigten med kurser hvortil der kan søges om tilskud finder du her:

http://virksomhed.pension.dk/da/Virksomheder/Kompetenceudviklingsfondene/Kurser-med-tilskud/