Tid til indberetning af kontingentoplysninger for 2020

30-04-2020

KÆRE MEDLEM

INDBERETNING AF KONTINGENTOPLYSNINGER FOR 2020.

IGEN I ÅR BLIVER DETTE SKEMA SENDT TIL JER PÅ MAIL, HVOR I KAN UDFYLDE DE GRÅ FELTER DIREKTE I SKEMAET ELLER UDSKRIVE SKEMA OG UDFYLDE MANUELT,  OG DEREFTER SENDE DET RETUR TIL MERETE, mt@dag.dk

Se medsendte fil med vejledning nederst.

Det er også muligt at finde indberetningsskemaet på vores hjemmeside HER.

DEADLINE FOR INDBERETNING VIL VÆRE DEN 1. JUNI 2020.

 

Hvad hvis virksomhedens regnskabstal for kalenderåret 2019 endnu ikke er tilgængelige?

For omsætningstal er det ikke nogen hindring: Det seneste godkendte regnskab skal ligge til grund for indberetningen – 2018-tal er lige så gode i denne sammenhæng, hvis regnskabet endnu ikke er afsluttet inden fristen for indberetning.

For lønsummer er 2019-tallene nødvendige og disse tal kan hentes fra firmaets indberetninger til e-indkomst (SKAT), der er tilgængelige allerede fra slutningen af januar 2020.

Det er populært sagt: AM-bidrag grundlaget + lønmodtageres eget ATP bidrag er skal oplyses som lønsum. I SKAT’s opgørelse er det felterne nr. 0013 + 0014 + lønmodtageres ATP bidrag, oftest = 1/3 af felt nr. 0046, som skal bruges.

Se dog undtagelserne i hjælpeteksten i indberetningsformen. Vejledning i felt nr. og indhold findes på SKAT’s hjemmeside.

 

Se medsendte filer med en vejledning af kontingent-oplysninger til DAG  

Fil med vejledning til indberetningen til DAG for 2020.

Fil med indberetningsskema 2020.

Fil med eksempel på udfyldelse af skema.

 

Med venlig hilsen

 

Merete Treffer

Økonomiassistent