50 mio. kr. i ny pulje til mere bynatur 

20-09-2022

DAG vil opfordre vore medlemmer til at anbefale de kunder, som er almennyttige organisationer – dvs. foreninger samt selvejende- og offentlige institutioner – at søge Nordea-fondens Her gror vi-pulje.  Nordea-fonden uddeler 50 mio. kr. til projekter, som får bynaturen til at gro og fællesskaberne til at vokse.

Puljen er åben nu, og der kan søges op til 1 mio. kr. i støtte.

Læs mere på www.nordeafonden.dk/hergrorvi