Håndværksrådet tilbudsguide

Denne guide vedrører tilbud på bygge- og anlægsarbejde efter tilbudsloven og fokuserer dermed på afgivelse af tilbud til offentlige myndigheder, i særdeleshed kommuner.

Hent Håndværksrådets tilbudsguide

Tilbudsloven

Tilbudsloven af 2001 afløste licitationsloven. Loven fastsætter regler om indhentning af tilbud
(licitation m.v.) for beløb under EU-reglernes meget høje tærskelværdier. Tærskelværdierne
kan findes på : http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Udbudsregler/Taerskelvaerdierne