Erfagrupper

Skab netværk med dine kollegaer! I regi af Danske Anlægsgartnere har en gruppe medlemmer med Uno Apold og Robert Hein i spidsen, gennem to år arbejdet med at skabe en netværksgruppe blandt foreningens medlemmer.

Som inspiration har gruppen i samarbejde med Håndværksrådet udarbejdet en vejledning/ en “ERFA bog” med gode tanker og ideer til, hvorfor det er en god ide at indgå i netværk og hvordan man kommer i gang.

Klik her for at se netværksbogen – Græsrøddernes ERFAbog (Kræver login).

Tanken er at grupperne skal skabes direkte mellem medlemmer i DAG og have karakter af “græsrodsnetværk”.

Søger du medlemmer til at danne en netværksgruppe, er du velkommen til at efterlyse deltagere via foreningens nyhedsbrev.