Værdisætning af træer


Værdisætning af træer (VAT 19) er en model til at værdisætte træer. Typisk bruges den i er­statningssager, men kan også bruges til at fastsætte bod i byggesager, hvor træer skal beskyttes og i planlægningssituationer hvor man vil kende træernes samlede økonomiske værdi.

Modellen er beregnet til solitære træ­er, træer i grupper, rækker og alléer. Den kan også bruges til fler­stam­me­de træer, men ikke til buske og skovagtige bevoksninger eller til træer med særlig status, historisk, botanisk eller andet.

Sigtet er, at modellen anerkendes bredt, og­så i retssystemet. Sigtet er også at de værdisætninger der kommer ud af modellen accepteres som de er, ikke som forhandlingsoplæg.

Læs mere om VAT 19