Grønt Miljø

Forlaget udgiver fagbladet Grønt Miljø samt andre en række andre fagbøger.

Bladet Grønt Miljø handler om anlægsgartneri i bred forstand, det vil sige planlægning, anlæg og drift af have, park og landskab. Bladet henvender sig til grønne fagfolk i privat eller offentlig regi samt fagets kunder, leverandører og uddannelsessøgende. Grønt Miljø udkommer med 10 årlige numre.

Medlemmer af Danske Anlægsgartnere får automatisk bladet gratis. Deres ansatte kan også få bladet gratis ved henvendelse til Tina Schønemann ts@dag.dk. Vi henstiller dog til at bladet kun uddeles til dem der har en reel interesse i at få det. Vi henstiller endvidere til at ændringer i modtagerkredsen blandt medarbejderne meddeles jævnligt, helst i form af en liste hvoraf det fremgår hvilke ændringer der har været siden sidst.

Ændringer af adresser m.v. meddeles Tina Schønemann ts@dag.dk

Medlemmer af Danske Anlægsgartnere få 10% rabat på køb af fagbøger:

gå til butik http://shop.dag.dk/shop/boeger-55s1.html

Se mere om abonnement, annoncering, gamle numre og meget andet her.