Ankenævn

Som medlem af Danske Anlægsgartnere vil en kundes klage blive behandlet i regi af Håndværkets Ankenævn.   Ankenævnet er stiftet af Håndværksrådet, Forbrugerrådet, Parcelhusejernes Landsforening. Håndværksrådet har stiftet nævnet på vegne af Danske Anlægsgartnere, Danske Malermestre, Dansk Håndværk, Arbejdsgiverne og Kristelig Arbejdsgiverforening.

Har du en tvist med en kunde,  som du/I ikke kan løse,  kan det anbefales, at du kontakter fagkonsulent Kim Tang inden du henviser kunden til at indgive en klage til Håndværkets Ankenævn.

Henvis klager til Håndværkets Ankenævn: http://www.hvanke.dk/

Efter at Håndværkets Ankenævn har modtaget en klage. Vil kopi af klage blive fremsendt til Danske Anlægsgartnere, som efter modtagelsen vil kontakte kunden og anlægsgartneren med henblik på at afklare om uoverensstemmelsen kan løses via en fælles besigtigelse med deltagelse af fagkonsulent. Dersom sagen ikke løses i mindelighed indenfor en frist på 4 uger, vil sagen kører videre i regi af Håndværkets Ankenævn.

Læs om sagsforløb:   http://www.hvanke.dk/virksomhed.aspx

Tvister

Har du en tvist med en kunde,  som du/I ikke kan løse,  kan det anbefales, at du kontakter fagkonsulent Kim Tang.

Ønsker en kunde ikke at indbringe sagen for ankenævnet, eller har du en tvist med en virksomhed, underentreprenør, grundejerforening m.fl., hvor tvistens genstand er beskeden – under kr. 50.000,- kan sagen med fordel køres som en småsag. De særlige regler for småsager gør behandlingen både billigere og hurtigere bl.a. fordi sagen kan føres uden brug af advokat.

Læs mere