Voksenelev

For at være voksenelev skal eleven være fyldt 25 år, når de begynder på deres uddannelse og have løn svarende til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget efter gældende overenskomst.

Hvis din voksenelev gennemfører sin erhvervsuddannelse uden forudgående grundforløb og praktik, har du først ret til lønrefusion, når eleven har været beskæftiget i virksomheden i tre sammenhængende måneder. Er eleven ansat på deltid, skal den forudgående beskæftigelse svare til tre måneders fuldtidsbeskæftigelse, før du kan få udbetalt lønrefusion.

Løn og Pension

Lønsatser for voksenelever findes nederst på side 2 i løn oversigten. Læs mere Her.

Pension til elever, gældende fra 1. marts 2020 til 1. marts 2022. Læs mere Her.

Tilskud til løn

Virksomheder kan få tilskud til voksenelever inden for fagområder med gode beskæftigelsesmuligheder og på områder med mangel på arbejdskraft efter gældende lov.

Ordningen dækker de uddannelser som er nævnt på Voksenlærlingelisten, og er inddelt i nedenstående målgrupper og tilskud:

  • Ledige ufaglærte og ledige faglærte med forældet uddannelse. Tilskud er 45 kr. i timen i hele uddannelsesperioden.
  • Ledige faglært med mere end 6 måneders ledighed. Tilskud er 45 kr. i timen i hele uddannelsesperioden.
  • Beskæftigede ufaglærte. Tilskud er 30 kr. i timen i op til 2 år.
  • Beskæftigede faglærte med forældet uddannelse. Tilskud er 30 kr. i timen i op til 2 år.

Søg om Tilskud til voksenlærlinge Her.

Hvis virksomheden ansætter en ufaglært voksenelev, som kommer fra ledighed, er der ikke krav om, at uddannelsen skal være nævnt på den regionale voksenlærlinge-liste. Læs mere om Tilskudsmuligheder  Her.

Ansøgningen skal indsendes til jobcenteret senest en måned efter at uddannelsesaftalen er påbegyndt.

Refusion af løn ved skoleophold

Virksomheder som ansætter elever som er fyldt 25 år og som virksomheden aflønner med en løn svarende til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget, kan få en højere lønrefusion for disse elever.

Læs mere om lønrefusion Her.