Voksenlærling

Godkendelse som praktikvirksomhed

For at kunne ansætte voksenlærlinge skal virksomheden være godkendt af uddannelsens faglige udvalg.

Godkendelsesskema finder du Her.

For at være voksenlærling skal lærlingen være fyldt 25 år, når de begynder på deres uddannelse og have løn svarende til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget efter gældende overenskomst.

Hvis din voksenlærling gennemfører sin erhvervsuddannelse uden forudgående grundforløb og praktik, har du først ret til lønrefusion, når lærlingen har været beskæftiget i virksomheden i tre sammenhængende måneder. Er lærlingen ansat på deltid, skal den forudgående beskæftigelse svare til tre måneders fuldtidsbeskæftigelse, før du kan få udbetalt lønrefusion.

Løn og Pension

Lønsatser for voksenlærlinge findes nederst på side 2 i løn oversigten. Læs mere Her.

Pension til lærlinge, gældende fra 1. marts 2020 til 1. marts 2023. Læs mere Her.

Tilskud til løn

Virksomheder kan få tilskud til voksenlærlinge inden for fagområder med gode beskæftigelsesmuligheder og på områder med mangel på arbejdskraft efter gældende lov.

Ordningen dækker de uddannelser som er nævnt på Voksenlærlingelisten, og er inddelt i nedenstående målgrupper og tilskud:

  • Ledige ufaglærte og ledige faglærte med forældet uddannelse. Tilskud er 45 kr. i timen i hele uddannelsesperioden.
  • Ledige faglært med mere end 6 måneders ledighed. Tilskud er 45 kr. i timen i hele uddannelsesperioden.
  • Beskæftigede ufaglærte. Tilskud er 30 kr. i timen i op til 2 år.
  • Beskæftigede faglærte med forældet uddannelse. Tilskud er 30 kr. i timen i op til 2 år.

Arbejdsgiveren skal ansøge om voksenlærlingetilskud i det jobcenter, hvor lærlingen har opholdskommune. Søg om Tilskud til voksenlærlinge Her.

Hvis virksomheden ansætter en ufaglært voksenlærling, som kommer fra ledighed, er der ikke krav om, at uddannelsen skal være nævnt på den regionale voksenlærlinge-liste. Læs mere om Tilskudsmuligheder  Her.

Ansøgningen skal indsendes til jobcenteret senest en måned efter at uddannelsesaftalen er påbegyndt.

Refusion af løn ved skoleophold og befordringstilskud

Virksomheder som ansætter lærlinge som er fyldt 25 år og som virksomheden aflønner med en løn svarende til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget, kan få en højere lønrefusion for disse elever.

Læs mere om lønrefusion og befordringstilskud Her.