Voksenelev

For at være ”voksenelev” skal eleven være fyldt 25 år, når de begynder på deres uddannelse og have løn svarende til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget efter gældende overenskomst.

Hvis  din voksenelev gennemfører sin erhvervsuddannelse uden forudgående grundforløb og praktik, har du først ret til lønrefusion, når eleven har været beskæftiget i virksomheden i tre sammenhængende måneder. Er eleven ansat på deltid, skal den forudgående beskæftigelse svare til tre måneders fuldtidsbeskæftigelse, før du kan få udbetalt lønrefusion.

Løn

Hvad koster det at ansætte en elev over 25 år – estimeret lønudgift til anlægsgartnerelev.

Nedenstående beregningsmodel er baseret på estimerede tal og kan derfor ikke benyttes som en 100% korrekt omkostningsmodel. Den giver dog et billede af de omtrentlige omkostninger for voksenelever    

EUV Elevløn 2019 Over 25 år

Det er vigtigt at være opmærksom på:

  • at man nu kan se hvad en elev koster i timen, når eleven arbejder i virksomheden og alle udgifter er medregnet i timelønnen
  • Vær opmærksom på at den gule knap Aktiver indhold øverst på siden skal aktiveres for at kunne skifte rundt mellem forskellige elevtyper, aftaletyper og løntrin
  • Samt at du ved hjælp af “pilen” på første side kan finde det ønskede estimat ud fra elevens alder og uddannelsesaftale.

HUSK at elever også skal have skurpenge, pr. 1.10 i 2017.

Tilskud til løn

Virksomheder kan få tilskud til voksenelever inden for fagområder med gode beskæftigelsesmuligheder og på områder med mangel på arbejdskraft efter gældende lov.

Ordningen dækker de uddannelser som er nævnt på Voksenlærlingelisten, og tilskuddet er på kr. 30,- i timen og gives i op til 2 år.

Hvis virksomheden ansætter en ufaglært voksenelev, som kommer fra ledighed, er der ikke krav om, at uddannelsen skal være nævnt på den regionale voksenlærlinge-liste. Læs mere om tilskudsmulighederne her: https://star.dk/indsatser-og-ordninger/virksomhedsrettede-redskaber/voksenlaerling/

Der skal af eleven ansøges om godkendelse hos Det lokale Jobcenter til at få tilskud til praktiktiden.

Kan eleven få tilskud kontakter virksomheden det lokale jobcenter for det videre forløb.

Ansøgningen skal indsendes til jobcenteret senest en måned efter at uddannelsesaftalen er påbegyndt.

Refusion af løn ved skoleophold

Virksomheder som ansætter elever som er fyldt 25 år og som virksomheden aflønner med en løn svarende til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget, kan få en højere lønrefusion for disse elever.