Vejledning om indeksregulering

Reglerne, der gennemgås i dokumentet nedenfor, fremgik oprindelig af “Bygge- og Boligstyrelsens anvisning om indeksregulering af entreprisesummer vedrørende byggearbejder” i det såkaldte pris og tid cirkulære, som blev ophævet i 2019. Men alle regler er overført uændrede til AB 18 og AB Forenklet, som nu gælder for både bygge- og anlægsarbejder.

Vejledning Om Indeksregulering 2019