AB18, ABService, AB-Forbruger

AB18 kan anvendes ved aftaler mellem bygherre og entreprenør om udførelse af bygge- og anlægsarbejder, eller en entreprenør og dennes underentreprenører. AB18 erstatter AB92 og er tiltænkt anvendt pr. 1 januar 2019.

Se AB18

Som medlem af Danske Anlægsgartnere kan trykt version af AB18 købes ved at sende mail til: larsen@smvdanmark.dk.  Prisen er 30 kr. + moms og porto for alle medlemmer.

Er der tale om en mindre opgave (ca. kr. 1.000.000,-), kan det anbefales at bruge AB Forenklet, som er en forenklet udgave af AB18, der er tænkt anvendt på et bygge- og anlægsarbejde, som er relativt lille i henseende til omfang, tid og økonomi eller er relativt enkel i henseende til arbejdets karakter eller organisering.

Se ABforenklet

ABT18 kan anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes entreprenør om projektering og udførelse af en totalentreprise. ABT18 erstatter ABT93.

Se ABT18

ABService er tænkt som en pendant på serviceområdet til AB18 se her

AB-Forbruger er en frivillig aftale, som forbrugere og entreprenører kan benytte ved aftaler om byggearbejder.

Vejledning: se her

ABforbruger: se her

Skabelon til standardkontrakt ABforbruger: se her

Alternativt kan det anbefales at bruge en forenklet udgave til kontrakt, som ikke stiller krav om sikkerhedsstillelse og bodsbetaling: se her

AB-Forbruger er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Byggeri, Tekniq, Forbrugerrådet og Erhvervs- og Byggestyrelsen, og senest revideret i juni 2012. AB-Forbruger tager hånd om både forbrugerens og entreprenørens interesser