AB92, ABT93, ABservice, ABforbruger

AB92 er et frivilligt regelsæt som dækker aftaleforholdet mellem bygherre og entreprenør.

AB92 dækker situationer med fag-, stor- eller hovedentreprise. Ved totalentreprise dækker “tvillingen” ABT 93.

https://udbudsportalen.dk/ab92-og-abt93/

ABService er tænkt som en pendant på serviceområdet til AB92. https://udbudsportalen.dk/abservice/

 

ABforbruger er en frivillig aftale, som forbrugere og entreprenører kan benytte ved aftaler om byggearbejder.

Vejledning: http://hvr.dk/Files/Filer/Vejledning-til-AB-Forbruger-juni-2012-.pdf

AB-forbruger: http://boligejer.dk/file/250899/AB-Forbruger-betingelser.doc

AB-Forbruger er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Byggeri, Tekniq, Forbrugerrådet og Erhvervs- og Byggestyrelsen, og senest revideret i juni 2012. AB-Forbruger tager hånd om både forbrugerens og entreprenørens interesser