Håndværker garanti

Med Håndværkergaranti får du et sikkerhedsnet, der hjælper dig, hvis der er fejl og mangler ved det udførte arbejde.

Håndværkergaranti-ordningen er et samarbejde mellem de fire arbejdsgiverorganisationer Danske Anlægsgartnere, Arbejdsgiverne, Kristelig Arbejdsgiverforening og Dansk Håndværk.

BEMÆRK: Den 1. november 2017 forhøjer Håndværkergaranti dækningssummen ved fejl og mangler fra 100.000 kroner til 150.000 kroner inkl. moms pr. sag.

Vedtægter For Danske Anlægsgartneres Garantiordning

Læs mere om Håndværkergaranti her: