Vejledning virksomhedsoverdragelse

Dette notat skitserer erfaringer om nogle af de udfordringer medlemmer i Danske Anlægsgartnere og repræsentanter fra kommunerne, har oplevet i forbindelse med overdragelse af opgaver og tilhørende medarbejdere ved offentlige udbud.

Ved at optimere udbudsprocessen får kommunerne de bedste og billigste bud på opgaver og private virksomheder der byder på opgaver får alle de relevante informationer der gør det muligt at prissætte opgaven og tilrettelægge en optimal overgang for de nye medarbejdere der følger med opgaven.

Se vejledningen: her.