Arbejdsmiljø i virksomheder

Her er udarbejdet en række faktablade, som kort beskriver de vigtigste arbejdsmiljøforhold, som virksomheden skal have styr på. De er udarbejdet på baggrund af lovgivning og materiale fra bl.a. Arbejdstilsynet og BAU Jord til Bord.

I Faktabladene henvises til konkrete værktøjer, skemaer, hjemmesider, hvor det er muligt, at få mere information. Flere af disse kan også findes i under punktet til venstre Arbejdsmiljø publikationer og vejledninger

Faktablad – APV(Kræver login).
Faktablad – Arbejdstilsynet på besøg(Kræver login).
Faktablad – Den årlige arbejdsmiljødrøftelse(Kræver login).
Faktakblad – Eftersyn på maskiner(Kræver login).
Faktablad – Gravide med job(Kræver login).
Faktablad – APV(Kræver login).
Faktablad – Lovpligtig uddannelse og instruktion(Kræver login).
Faktablad – Organisaring af arbejdsmiljøet(Kræver login).
Faktablad – Unges arbejdsmiljø og APV(Kræver login).
Faktablad – Arbejdstilsynet på besøg(Kræver login).
Faktablad – Unges arbejdsmiljø og APV(Kræver login).
Faktablad – Velfærdsforanstaltninger(Kræver login).
Faktablad – Værksted og vaskeplads(Kræver login).
Faktablad – Transport af farligt gods(Kræver login).