Store bededag er afskaffet – hvad betyder det for dig og dine medarbejdere?

Teksten erstatter tidligere udsendelser og er baseret på sidste nye udmeldinger fra Beskæftigelsesministeriet. Der tages forbehold for lovens fortolkning, da en række lønmodtagerorganisationer har oplyst, at de vil rejse en række sager i det civile retssystem for at få lovens rækkevidde afprøvet.

Overenskomstansatte medarbejdere – fastlønnede og funktionærlignende samt lærlinge

Fastlønnede medarbejdere, der får forøget deres arbejdstid, skal kompenseres med et tillæg på 0,45% af årslønnen for den ekstra arbejdsdag. Tillægget skal betales fra 1. januar 2024.

Årslønnen skal forstås som den sædvanlige og fast påregnelige løn. Dvs. at tillægget også skal betales af pensionsbidrag, og andre fast påregnelige tillæg.

Tillægget er en løndel, og derfor skal det indgå i ferieberegningsgrundlaget.

Tillægget skal udbetales:

  • 2 gange om året (udspecificeret og samtidig med ferietillægget for maj og august) eller
  • Løbende med lønnen hver måned (udspecificeret) og
  • Ved fratræden forholdsmæssigt

Vi anbefaler, at tillægget fremgår udspecificeret på lønsedlen, da du som arbejdsgiver skal kunne dokumentere, at tillægget er udbetalt.

For de medarbejdere, der fremadrettet skal have tillægget, skal tillægget fremgå af kontrakten. For de allerede ansatte medarbejdere anbefales det at give et tillæg til kontrakten.

Husk at opdatere din personalehåndbog og lignende dokumenter, hvis de omtaler store bededag.

  • Hvis din medarbejder aldrig arbejder fredage, skal medarbejderen ikke have tillægget, da arbejdstiden ikke forøges.
  • Medarbejdere på barselsrelateret orlov, skal også have tillægget for de perioder, hvor medarbejderen ikke modtager løn fra virksomheden. De skal således stilles, som hvis de havde været på arbejde. Til beregning af tillæggets størrelse, kan årsmodellen med fordel anvende.

Overenskomst timelønnede medarbejdere

Timelønnede får ikke en fast månedsløn, og de er kendetegnede ved, at de optjener SH, som dækker, når de holder fri på en helligdag eller feriefridag. Timelønnede skal ikke have tillæg på 0,45%. De timelønnede medarbejdere aflønnes på normal vis på den ekstra arbejdsdag, og er allerede kompenseret ved, at de ikke får reduceret deres SH ordning.

Funktionærer uden overenskomst

Hvis medarbejderne får forøget deres arbejdstid, skal de kompenseres med et tillæg på 0,45% af årslønnen for den ekstra arbejdsdag. Tillægget skal betales fra 1. januar 2024.

Årslønnen skal forstås som den sædvanlige og fast påregnelige løn. Dvs. at tillægget også skal betales af pensionsbidrag, og andre fast påregnelige tillæg.

Tillægget er en løndel, og derfor skal det indgå i ferieberegningsgrundlaget.

Tillægget skal udbetales:

  • 2 gange om året (udspecificeret og samtidig med ferietillægget for maj og august) eller
  • Løbende med lønnen hver måned (udspecificeret) og
  • Ved fratræden forholdsmæssigt

Vi anbefaler, at tillægget fremgår udspecificeret på lønsedlen, da du som arbejdsgiver skal kunne dokumentere, at tillægget er udbetalt.

For de medarbejdere, der fremadrettet skal have tillægget, skal tillægget fremgå af kontrakten. For de allerede ansatte medarbejdere anbefales det at give et tillæg til kontrakten.

Husk at opdatere din personalehåndbog og lignende dokumenter, hvis de omtaler store bededag.

  • Hvis din medarbejder aldrig arbejder fredage, skal medarbejderen ikke have tillægget, da arbejdstiden ikke forøges.
  • Medarbejdere på barselsrelateret orlov, skal også have tillægget for de perioder, hvor medarbejderen ikke modtager løn fra virksomheden. De skal således stilles, som hvis de havde været på arbejde. Til beregning af tillæggets størrelse, kan årsmodellen med fordel anvende.

Du kan i stedet for at betale tillægget vælge at give medarbejderen en anden fridag, således at arbejdstiden ikke forøges.

Hvis du har spørgsmål til afskaffelsen af store bededag, så er du meget velkommen til at kontakte DAG’s jurister på tlf. 33 860 860.