Danske Anlægsgartneres garantiordning

Hvis du ser Danske Anlægsgartneres logo, eller logoet med Håndværkergaranti, er håndværkeren omfattet af en garantiordning. Find din anlægsgartner HER.

Takket være Danske Anlægsgartneres Garantiordning kan alle kunder få afprøvet deres klage ved et uvildig ankenævn, Håndværkets Ankenævn. Den samlede pris på anlægsgartnerens arbejde skal blot være mellem 3.000 og 1.000.000 kroner.

Hvis man som kunde får medhold i klagen, får anlægsgartneren en frist til at udbedre fejl og mangler eller betale, hvad Håndværkets Ankenævn har skønnet udbedringen vil koste.

BEMÆRK: Den 1. november 2017 forhøjede Håndværkergaranti dækningssummen ved fejl og mangler fra 100.000 kroner til 150.000 kroner inkl. moms pr. sag.

Garantifonden 

Danske Anlægsgartneres Garantifonden indtræder i krav mod et medlem, som ikke efterlever en kendelse.

Indbringes den af ankenævnets afsagte kendelse for domstolene, vil fuldbyrdelsen via garantifonden afvente sagens udfald ved domstolene.

Garantifonden forudsætter, at der inden for en 4 ugers frist, efter klagens henvendelse til nævnet, ved foreningen Danske Anlægsgartneres mellemkomst, er blevet foretaget en forundersøgelse/mægling af sagen, hvor medlemsvirksomheden er blevet forelagt klagen og har fået mulighed for at tage stilling, før den evt. sendes til videre behandling i ankenævnet.