Ansættelseskontrakter/blanketter

Ansættelsesbevis Anlægsgartner (Kræver login) under opdatering, kontakt juristerne
Funktionærlignende Ansættelsesbevis Anlægsgartner (Kræver login)
Aftale om varierende arbejdstid Anlægsgartner (Kræver login)
Standardaftale Om Flekstid DAG 3F (1) (Kræver login)
Ansættelsesbevis Golf funktionærlignende (Kræver login)
Funktionærlignende ansættelse Golf (Kræver login)
Ansættelsesbevis Golf (Kræver login)
Aftale Om Varierende Arbejdstid Golf (Kræver login)
Ansættelsesbevis BIB (Kræver login)
Funktionærlignende ansættelse BIB (Kræver login)
Aftale om varierende arbejdstid BIB (Kræver login)