Ansættelseskontrakter/blanketter

Ansættelsesbevis Anlægsgartner (Kræver login).

Funktionærlignende ansættelse Anlægsgartner (Kræver login).

Aftale om varierende arbejdstid Anlægsgartner (Kræver login).

Ansættelsesbevis Golf timeløn (Kræver login).

Funktionærlignende ansættelse Golf (Kræver login).

Aftale om variende arbejdstid Golf (Kræver login).

Ansættelsesbevis BIB (Kræver login).

Funktionærlignende ansættelse BIB (Kræver login).

Aftale om varierende arbejdstid BIB (Kræver login).

Varsling af ændrede vilkår for ansættelsesforholdet (Kræver login).

Principper for modregning i punktform (Kræver login).

Standardaftale om flekstid (kræver login).