Ansættelsesbeviser/blanketter

Kontakt juristerne for ansættelseskontrakter dam@dag.dk lyskov@dag.dk

Ansættelsesbevis Anlægsgartner (Kræver login)
Ansættelsesbevis Anlægsgartner funktionærlignende (Kræver login)
Aftale om varierende arbejdstid – Anlægsgartner (Kræver login)
Standardaftale om flekstid DAG-3F (Kræver login)
Ansættelsesbevis Golf (Kræver login)
Ansættelsesbevis Golf funktionærlignende (Kræver login)
Aftale Om Varierende Arbejdstid Golf (Kræver login)
Ansættelsesbevis BIB (Kræver login)
Ansættelsesbevis BIB funktionærlignende (Kræver login)
Aftale om varierende arbejdstid – BIB (Kræver login)