Kredsaktiviteter

Kredsgeneralforsamling Sydsjællands Kreds

19/11/2019

Kredsgeneralforsamling Københavns Kreds

20/11/2019

Kredsgeneralforsamling Jysk Kreds

21/11/2019

Kredsgeneralforsamling Fyn

22/11/2019