Kredsaktiviteter

 

 

Kredsgeneralforsamling Københavns Kreds

15/11/2023

Kredsgeneralforsamling Jysk Kreds

16/11/2023

Kredsgeneralforsamling Storebælts Kreds

17/11/2023

Grønne Fagdage for Jysk og Københavns Kredse

Se program