Kredsaktiviteter

 

 

Kredsgeneralforsamling - Københavns Kreds

13/11/2024

Kredsgeneralforsamling Jysk Kreds

14/11/2024

Kredsgeneralforsamling Storebælts Kreds

15/11/2024

Jysk kreds afholder kanotur.

30/05/2024

Se program