Pesticider og sprøjtejournal for det grønne område

Her er en gennemgang af hvilke regler der gælder og hvilke pesticider, der må anvendes på henholdsvis befæstede og stærkt permeable arealer, på udyrkede arealer og på rekreative græsarealer med eller uden offentlig adgang. Der er kun medtaget pesticider, som må anvendes af professionelle, der har sprøjtecertifikat.

Hent reglerne her

Sprøjtejournal

Hent sprøjtejournalen her