Akkordtidskuranten

Ved at arbejdet udføres i akkord er både til fordel for arbejdsgiveren og medarbejderne. Da medarbejderne vil være mere motiverede og engagerede i arbejdet, da de har stor indflydelse på deres arbejdssituation samt ofte en højere løn. Ved akkordarbejde har den ansatte  ansvaret for at tilrettelægge arbejdet, bestille materialer og for at arbejdet udføres i henhold til de udleverede beskrivelser/normer for anlægsgartnerarbejde.  En anden fordel kunne være, at anlægsgartneren på et tidligt tidspunkt i entreprisen får overblik omkostningerne.

Ifølge overenskomsten kan både arbejdsgiver og –tager kræve, at et arbejde udføres i akkord.

Når dette er sagt, er det vigtigt at huske på, at aftaler om akkord kræver og fremmer tilliden og samarbejdet mellem arbejdstager og arbejdsgiver.

 Medlemmer af Danske anlægsgartnere kan rekvirerer Akkordtidskuranten ved henvendelse til sekretariatet på mail ts@dag.dk