Eksterne råd og nævn

Her kan du finde Danske Anlægsgartneres repræsentanter i en lang række danske og internationale organisationer, foreninger og virksomheder:

Håndværksrådets bestyrelse

Håndværksrådets Bygge-og Anlægsgruppe
Repræsentanter: Michael Dall, Michael Petersen
BFG Byggefagenes Fælles Garantiselskab
Repræsentant: Per Malmos (formand)

Håndværkets Ankenævn
Repræsentant: Michael Petersen

ProVerte A/S
Bestyrelse: DAG’s hovedbestyrelse

De Grønne Kloakentreprenører
Bestyrelse: Steen Jacobsen, Jacob Sønderskov, Robert S. Sørensen
Sekretær: Kim Tang

KU Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Rådgivende udvalg for Park og Landskab, repræsentant Per Malmos

Nordisk Præsidium:
Repræsentanter: Henrik Hoffmann, Søren Sømod, Per Malmos

PKS Bestyrelse for den grønne Sektor

ELCA
Nordisk Repræsentant: Henrik Bos, Finland

Det faglige uddannelsesudvalg f. jordbrug
Repræsentant: Jakob Mikkelmann (næstformand)

Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg
Repræsentant: Per Malmos

Det Grønne Udvalg
Repræsentant: Oli Thorgeirsson

Lærepladsgodkendelser
København: Lars Jensen
Nordsjælland: Claus Olesen
Sydsjælland: Heino Vistisen, Søren Skytte
Fyn: Flemming Pedersen
Midt -og Sydjylland: Claus Hahne
Nordjylland: Peter Møller Jensen

Danske Anlægsgartneres syns- og skønsmænd:
København: Leif Rasmussen
Syd-og Vestsjælland: Kim Tang
Fyn: Søren Ribergaard, Flemming Pedersen
Midt-og Sydjylland: Per Larsen, Bent Nygaard
Nordjylland: Ejvind Røge

Medieudvalget for Den Grønne Sektor
Repræsentant: Søren Holgersen

Fonden for Træer og Miljø
Repræsentant: Leif Rasmussen

Branchearbejdsmilørådet Jord til Bord

Klonkildeudvalget
Repræsentant: Kim Tang

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg
Repræsentant: Bente Mortensen

Skoler

Jordbrugets UddannelsesCenter Aarhus
Bestyrelsen: Holger Hansen
Uddannelsesudvalg: Lau Knudsen, Flemming Esmann
Teknikerudvalg: Oli Thorgeirsson

Erhvervsakademi Aarhus
Jordbrugsteknologer, Uddannelsesudvalg: Holger Hansen

Teknisk Skole Slagelse, Selandia
Uddannelsesudvalg: Per Malmos, Søren Skytte, Morten Sparvath Andersen
Teknikerudvalg:

Roskilde Tekniske Skole/Vilvorde
Uddannelsesudvalg: Robert Hein, Uve Jessen

Aalborg Tekniske Skole
Uddannelsesudvalg: Mikkel Krogstrup

Holstebro Tekniske Skole
Uddannelsesudvalg:

Dalum Uddannelses Center
Uddannelsesudvalg:

AMU

AMU København
Lokale Uddannelsesudvalg: Søren Sømod

AMU Hillerød
Bestyrelse: Jørn Engell
Lokale uddannelsesudvalg: Jørn Engell

AMU Syd
Lokale uddannelsesudvalg: Holger Olesen

AMU Nordjylland (Sandmosen)
Bestyrelse: Peter Jørgensen
Lokale uddannelsesudvalg: Kurt Thomsen, Jeppe Jørgensen, Mikkel Krogstrup

AMU Fyn
Branchekommite for jordbrug: