Eksterne råd og nævn

Her kan du finde Danske Anlægsgartneres repræsentanter i en lang række danske og internationale organisationer, foreninger og virksomheder:

SMVdanmark’s bestyrelse
Repræsentatnt: Søren Sømod

SMVdanmark’s Bygge-og Anlægsgruppe
Repræsentanter: Michael Dall, Michael Petersen

BFG Byggefagenes Fælles Garantiselskab
Repræsentant: Per Malmos (formand)

Håndværkets Ankenævn
Repræsentant: Michael Petersen

ProVerte A/S
Bestyrelse: DAG’s hovedbestyrelse

De Grønne Kloakentreprenører
Sekr.: Kim Tang

KU Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Rådgivende udvalg for Park og Landskab, repræsentant: Per Malmos

Nordisk Præsidium
Repræsentanter: Søren Sømod, Per Malmos

Danske Anlægsgartneres syns- og skønsmænd:
København: Leif Rasmussen Nordsjælland: Lars Knudsen
Syd-og Vestsjælland: Kim Tang
Fyn: Søren Ribergaard, Flemming Pedersen
Midt-og Sydjylland: Leon Askov, Frank Sørensen
Nordjylland: Ejvind Røge

Fonden for Træer og Miljø
Repræsentant: Leif Rasmussen

Branchearbejdsmilørådet Jord til Bord

Klonkildeudvalget
Repræsentant: Kim Tang

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg
Repræsentant: Bente Mortensen

ELCA
Nordisk Repræsentant: Kenneth Lundin, Sverige

Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg
Repræsentant: Julie Thostrup Vesterlyng

Lærepladsgodkendelser
Sjælland: Lars Jensen, Marco Kjærgaard, Steen Hegnet Knudsen, Heino Vistisen
Fyn: Flemming Pedersen
Jylland: Claus Hahne, Peter Møller Jensen

Skoler

Jordbrugets UddannelsesCenter Aarhus
Skolebestyrelse: Holger Hansen
Lokale uddannelsesudvalg: Peter Hjorth, Claus Hahne

Erhvervsakademi Aarhus
Jordbrugsteknologer, Uddannelsesudvalg: Holger Hansen

ZBC Slagelse
Lokale Uddannelsesudvalg: Anders Møller Jensen, Anette Vistisen, Frederik Petersen

Roskilde Tekniske Skole/Vilvorde
Skolebestyrelse: Uve Jessen
Lokale uddannelsesudvalg: Robert Hein, Uve Jessen

TECH College Aalborg
Lokale uddannelsesudvalg: Mikkel Krogstrup

Center for jordbrug Holstebro
Lokale uddannelsesudvalg: Lars Ole Rugsted

Kold College – Odense
Lokale uddannelsesudvalg: Ib Ellegaard, Jakob Mikkelmann

AMU

AMU Syd
Lokale uddannelsesudvalg: Søren Nørskov, Frank Sørensen

AMU Nordjylland (Sandmosen)
Skolebestyrelse: Peter Jørgensen
Lokale uddannelsesudvalg: Jeppe Østergaard Jørgensen, Dan Nygaard, Mikkel Thorhauge

Uddannelses- og arbejdskraftudvalget SMVdanmark
Julie Thostrup Vesterlyng