Eksterne råd og nævn

Her kan du finde Danske Anlægsgartneres repræsentanter i en lang række danske og internationale organisationer, foreninger og virksomheder:

SMVdanmark’s bestyrelse
Repræsentatnt: Søren Sømod

SMVdanmark’s Bygge-og Anlægsgruppe
Repræsentanter: Michael Dall, Michael Petersen

SMVdanmark’s Uddannelses- og arbejdskraftudvalget
Repræsentant: Julie Thostrup Vesterlyng

BFG Byggefagenes Fælles Garantiselskab
Repræsentant: Per Malmos (formand)

Håndværkets Ankenævn
Repræsentant: Michael Petersen

ProVerte A/S
Bestyrelse: DAG’s hovedbestyrelse

De Grønne Kloakentreprenører
Sekr.: Kim Tang

KU Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Rådgivende udvalg for Park og Landskab, repræsentant: Per Malmos

Nordisk Præsidium
Repræsentanter: Søren Sømod, Per Malmos

Danske Anlægsgartneres syns- og skønsmænd:
København: John Frandsen
Nordsjælland: Lars Knudsen
Syd-og Vestsjælland: Kim Tang
Fyn: Søren Ribergaard, Flemming Pedersen
Midt-og Sydjylland: Peter Hjorth, Frank Sørensen
Nordjylland: Ejvind Røge

Fonden for Træer og Miljø
Repræsentant: Leif Rasmussen

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord

Klonkildeudvalget
Repræsentant: Kim Tang

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg
Repræsentant: Kim Tang

ELCA
Nordisk Repræsentant: Kenneth Lundin, Sverige

Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg
Repræsentant: Julie Thostrup Vesterlyng

Lærepladsgodkendelser
Sjælland: Lars Jensen, Steen Hegnet Knudsen
Fyn: Flemming Pedersen
Jylland: Peter Møller Jensen, Claus Hahne, Thøger Oxholm

Skoler

Jordbrugets UddannelsesCenter Aarhus
Skolebestyrelse: Holger Hansen
Lokale uddannelsesudvalg: Peter Hjorth, Claus Hahne, Kirsten Falster-Hansen

Erhvervsakademi Aarhus
Jordbrugsteknologer, Uddannelsesudvalg: Holger Hansen, Julie Thostrup Vesterlyng

ZBC Slagelse
Lokale Uddannelsesudvalg: Peter Østergaard, Anette Vistisen

Roskilde Tekniske Skole/Vilvorde
Skolebestyrelse: Claus Öhblom
Lokale uddannelsesudvalg: Robert Hein, David Petersen, Claus Öhblom

TECH College Aalborg
Lokale uddannelsesudvalg: Mikkel Krogstrup

Kold College – Odense
Lokale uddannelsesudvalg: Ib Ellegaard, Jakob Mikkelmann

AMU

AMU Syd
Lokale uddannelsesudvalg: Søren Nørskov, Anders Slumstrup

AMU Nordjylland (Sandmosen)
Skolebestyrelse: Peter Jørgensen
Lokale uddannelsesudvalg: Martin Linnemann, Jeppe Østergaard Jørgensen, Mikkel Thorhauge