Arbejdsmiljøinfo – specifikt for anlægsgartnere

Her kan du hente en række faglige hjælpeværktøjer, publikationer samt vejledninger, som kan bruges i forbindelse med det daglige arbejdsmiljøarbejde i anlægsgartnervirksomheder.

Arbejdsmiljø i værksteder
APV-net Anlægsgartnere
Forebyggelse – pas på kroppen
Helkropsvibrationer i anlægsgartnerfaget 
Håndbogen Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg, 2020
Håndholdt hækklipning
Håndskubbet plæneklipper
Håndtering af belægningssten
Håndtering af flis
Journal til eftersyn af maskiner m.m.
Sikkerhedshåndbog – Anlægsgartnere 2019
Støj i det grønne
Svejsning i Anlægsgartneriet

Folder om valg af batteridrevne redskaber.

Brochure Batteridrevne Maskiner

Man kan med fordel anvende en app der måler vibrationer i arbejdet med maskiner. En såkaldt HAV (Hand-Arm-Vibration calculator) App. Søg i din App store.