Kredsbestyrelser

Foreningen er opdelt på landsplan i 3 kredse. En gang om året i slutningen af januar afholder en af kredsene Landsgeneralforsamling, hvor alle medlemmer er velkomne til at deltage. Fordelingen af formænd i kredsene ser således ud:

Københavns Kreds:
Marco Kjærgaard
Tlf.: 2444809
E-mail: marco@ka-gartner.dk
Storebælts Kreds:
Anette Vistisen
Tlf.: 40378054
E-mail: anette@heinovistisen.dk
Jysk Kreds:
Peter Møller Jensen
Tlf.: 98140858
E-mail: peter@guganlaeg.dk