Kredsbestyrelser

Foreningen er opdelt på landsplan i 3 kredse. En gang om året i slutningen af januar afholder en af kredsene Landsgeneralforsamling, hvor alle medlemmer er velkomne til at deltage. Fordelingen af formænd i kredsene ser således ud:

Københavns Kreds:
Marco Kjærgaard
Tlf.: 2444809
E-mail: marco@ka-gartner.dk
Storebælts Kreds:
Jakob Kristensen
Tlf.: 42126701
E-mail: jk@groenvaekst.dk
Jysk Kreds:
Peter Møller Jensen
Tlf.: 98140858
E-mail: peter@guganlaeg.dk