Kredsbestyrelser

Foreningen er opdelt på landsplan i 3 kredse. En gang om året i slutningen af januar er en af kredsene vært ved foreningens Landsgeneralforsamling, hvor alle medlemmer er velkomne til at deltage. Fordelingen af formænd i kredsene ser således ud:

Københavns Kreds:
Marco Kjærgaard
Tlf.: 2444809
E-mail: marco@ka-gartner.dk
Storebælts Kreds:
Anette Vistisen
Tlf.: 40378054
E-mail: anette@heinovistisen.dk
Jysk Kreds:
Claus Hahne
Tlf.: 75655296
E-mail: info@dlag.dk