Kredsbestyrelser

Foreningen er opdelt på landsplan i 4 kredse. En gang om året i slutningen af januar afholder en af kredsene Landsgeneralforsamling, hvor alle medlemmer er velkomne til at deltage. Fordelingen af formænd i kredsene ser således ud:

Københavns Kreds:
Søren Sømod
Tlf.: 40136376
E-mail: soren@sorensomod.dk
Sydsjællands Kreds:
Jakob Kristensen
Tlf.: 42126701
E-mail: jk@groenvaekst.dk
Fyns Kreds:
Troels Skov Larsen
Tlf.: 20196737
E-mail: mailto:troels@thskovlarsen.dk
Jysk Kreds:
Peter Østergaard Jørgensen
Tlf.: 25236500
E-mail: peter@holmen-anlaeg.dk