Hovedbestyrelse

Danske Anlægsgartneres hovedbestyrelse har følgende sammensætning:

Jysk Kreds

Henrik Hoffmann

Landsformand i foreningen
8240 Risskov
Nordre Strandvej 124
20 23 81 34
henrik@h-hoffmann.dk

Peter Østergaard Jørgensen

9900 Frederikshavn
Kvisselvej 76, Øster Holmen
25 23 65 00
peter@holmen-anlaeg.dk

Jesper Bjerrisgaard

7000 Fredericia
Bøgeskovvej 19
40 91 43 01
jebj@tefax.dk

Københavns Kreds

Søren Sømod

Næstformand i foreningen
2840 Holte
Gammel Holtegade 30, Gl. Holte
40 13 63 76
soren@sorensomod.dk

Michael Dall

2820 Gentofte
Mesterlodden 13
39 68 06 55
md@svenbech.dk

Fyns Kreds

Marianne Larsen

5200 Odense V
Stegstedvej 35A
20 40 67 47
marianne@thskovlarsen.dk

Sydsjællands Kreds

Anette Vistisen

4700 Næstved
Skovmøllevej 20, Myrup
40 37 80 54
anette@heinovistisen.dk

- - -

Bo Vinter Jensen

7100 Vejle
Ulvevænget 10
40 37 97 90
bvj@hededanmark.dk