Hovedbestyrelse

Danske Anlægsgartneres hovedbestyrelse har følgende sammensætning:

Københavns Kreds

Søren Sømod

Landsformand i foreningen
Gl. Holte 2840 Holte
Gammel Holtegade 30
40 13 63 76
soren@sorensomod.dk

Uno Apold

2650 Hvidovre
Strandskadevej 9
21 60 99 83
apold@groenentreprise.dk

Marco Kjærgaard

2990 Nivå
Rødlersvej 85
24 44 80 99
marco@ka-gartner.dk

Jysk Kreds

Jesper Bjerrisgaard

Næstformand i foreningen
7000 Fredericia
Bøgeskovvej 19
40 91 43 01
jebj@tefax.dk

Claus Hahne

8700 Horsens
Meteorvej 12
75655296
claus@dlag.dk

Storebælts Kreds

Troels Skov Larsen

5200 Odense V
Stegstedvej 35A
20 19 67 37
Troels@thskovlarsen.dk

Anette Vistisen

4700 Næstved
Skovmøllevej 20, Myrup
40 37 80 54
anette@heinovistisen.dk

Gruppe 2 (tidligere Drifts- og entreprenørgruppen)

Søren Lange Andersen

HedeDanmark A/S
23 11 34 53
soan@hededanmark.dk