Hovedbestyrelse

Danske Anlægsgartneres hovedbestyrelse har følgende sammensætning:

Københavns Kreds

Søren Sømod

Landsformand i foreningen
Gl. Holte 2840 Holte
Gammel Holtegade 30
40 13 63 76
soren@sorensomod.dk

Uno Apold

2650 Hvidovre
Strandskadevej 9
21 60 99 83
apold@groenentreprise.dk

Marco Kjærgaard

2990 Nivå
Rødlersvej 85
24 44 80 99
marco@ka-gartner.dk

Jysk Kreds

Jesper Bjerrisgaard

Næstformand i foreningen
7000 Fredericia
Bøgeskovvej 19
40 91 43 01
jebj@tefax.dk

Peter Møller Jensen

9210 Aalborg SØ
Indkildevej 17, Gug
98 14 08 58
peter@guganlaeg.dk

Storebælts Kreds

Troels Skov Larsen

5200 Odense V
Stegstedvej 35A
20 19 67 37
Troels@thskovlarsen.dk

Anette Vistisen

4700 Næstved
Skovmøllevej 20, Myrup
40 37 80 54
anette@heinovistisen.dk

Drifts- og entreprenørgruppen

Søren Lange Andersen

HedeDanmark A/S
23 11 34 53
soan@hededanmark.dk