Registrering af arbejdstid

Arbejdsgiver skal indføre et objektivtpålideligt og tilgængeligt
arbejdstidsregistreringssystem, der gør det muligt at måle den daglige arbejdstid for hver enkelt af de pågældende lønmodtagere.

Der er metodefrihed og det er medarbejderen skal registrere. Arbejdsgiver skal kontrollere registreringerne”

Se sidste nye dokument om registrering af arbejdstid  her