DAGs PartnerskabsNetværk

Danske Anlægsgartnere har samlet en udvalgt skare af leverandører, der har tæt tilknytning til vores branche og som for alles vedkommende har en form for samhandel med dele af DAGs medlemsskare.

Tanken med DAG PartnerskabsNetværk er at indgå i en tæt og løbende dialog om de ønsker og behov, DAGs medlemmer har til de forskellige produkter og services som leverandørerne i partnerskabet udbyder. Ved at indgå i løbende dialog og tæt samarbejde vil vi i partnerskabet sammen udvikle produkter og services, så de tilpasses DAGs medlemmers behov yderligere. Herudover vil vi afholde fælles arrangementer, hvor både partnerne og DAGs medlemmer får nogle gode oplevelser sammen og lærer hinanden at kende i endnu højere grad, end det for manges vedkommende er tilfældet i dag. Vi tror på, at ved at mødes under uformelle rammer kan der etableres nogle relationer, som kan være med til at styrke samarbejdet mellem alle parter.

Tanken er, at der løbende vil blive udbudt nogle aktiviteter, både for hele DAGs medlemsskare og alle partnere – som f.eks. en tur til England i september 2024, og i DAGs kredse med udvalgte partnere. Partnerne vil også blive inviteret med til arrangementer i DAG regi som f.eks. DAGs Landsgeneralforsamling.

Partnerkredsen kan løbende ændre sig, afhængigt af om vi lykkes med at skabe værdi for den enkelte partner i netværket og for DAGs medlemmer. Der kan således blive ændringer i sammensætningen hen ad vejen.

I menuen til venstre har vi samlet alle leverandørerne. Hvis I har spørgsmål til produkter, services eller ønsker tilbud eller andet, så kontakt endelig de enkelte partnere direkte.