Elever

Elevløn Estimat Marts 2017 Til 2019

Løn

Hvad koster det at ansætte en elev under 25 år – estimeret lønudgift til anlægsgartnerelev.

Nedenstående beregningsmodel er baseret på estimerede tal og kan derfor ikke benyttes som en 100% korrekt omkostningsmodel. Den giver dog et billede af de omtrentlige omkostninger for elever i forskellige aldersgrupper og uddannelsestrin.

EUD Elevløn 2019 Under 25 år

Det er vigtigt at være opmærksom på:

  • at man nu kan se hvad en elev koster i timen, når eleven arbejder i virksomheden og alle udgifter er medregnet i timelønnen
  • Vær opmærksom på at den gule knap Aktiver indhold øverst på siden skal aktiveres for at kunne skifte rundt mellem forskellige elevtyper, aftaletyper og løntrin
  • Samt at du ved hjælp af “pilen” på første side kan finde det ønskede estimat ud fra elevens alder og uddannelsesaftale.

HUSK at elever også skal have skurpenge, pr. 1.10 i 2017.

Løn og pension

Oversigt med løn og pension for erhvervsuddannelseselever i anlægsgartnerfaget kan findes her:   https://www.blivanlaegsgartner.dk/erhvervsuddannelser/generel-information/loen-og-pension/

Godkendelse som praktikvirksomhed

For at kunne ansætte elever skal virksomheden være godkendt af uddannelsens faglige udvalg.

Godkendelsesskema finder du her: https://www.blivanlaegsgartner.dk/erhvervsuddannelser/generel-information/godkendelse-af-praktikvirksomheder/

Uddannelsesaftalen

Virksomhed og elev skal bruge undervisningsministeriets godkendte formular, når de skal indgå en uddannelsesaftale.

Du kan hente uddannelsesaftalen her: https://uvm.dk/erhvervsuddannelser/praktik/uddannelsesaftaler/blanketter-til-uddannelsesaftaler

Vigtig information når der laves uddannelsesaftaler

En uddannelsesaftale der ikke er udfyldt korrekt, kan ende i tvistighedsnævnet.

Det er vigtigt at specificere præcis, hvilken overenskomst der gælder for uddannelsesaftalen, idet Danske Anlægsgartnere forhandler flere overenskomster udover anlægsgartneroverenskomsten, herunder Golf og BiB overenskomsterne.

For at Uddannelsesaftalen er udfyldt korrekt, skal der for en anlægsgartner-elev i Pkt. 8 stå:

Anlægsgartner overenskomsten imellem 3F og Danske Anlægsgartnere

For Greenkeepere:

Golfbane overenskomsten imellem 3F og Danske Anlægsgartnere.

For BiB:

Indendørs beplantnings overenskomsten imellem 3F og Danske Anlægsgartnere