Lærlinge

 

Godkendelse som oplæringsvirksomhed

For at kunne ansætte lærlinge skal virksomheden være godkendt af uddannelsens faglige udvalg.

Godkendelsesskema finder du Her.

Uddannelsesaftalen

Virksomhed og lærling skal bruge undervisningsministeriets godkendte formular, når de skal indgå en uddannelsesaftale.

Du kan hente uddannelsesaftalen Her.

Vigtig information når der laves uddannelsesaftaler

En uddannelsesaftale der ikke er udfyldt korrekt, kan ende i tvistighedsnævnet.

Det er vigtigt at specificere præcis, hvilken overenskomst der gælder for uddannelsesaftalen, idet Danske Anlægsgartnere forhandler flere overenskomster udover anlægsgartneroverenskomsten, herunder Golf og BiB overenskomsterne.

For at uddannelsesaftalen er udfyldt korrekt, skal der under Pkt. 8 i uddannelsesaftalen stå:

For Anlægsgartner:

Anlægsgartner overenskomsten imellem 3F og Danske Anlægsgartnere

For Greenkeeper/groundsman:

Golfbane overenskomsten imellem 3F og Danske Anlægsgartnere.

For BiB:

Indendørs beplantnings overenskomsten imellem 3F og Danske Anlægsgartnere

 

Løn og pension

Oversigt med løn og pension for erhvervsuddannelseselever i anlægsgartnerfaget kan findes Her.

Refusion af løn og befordringstilskud ved skoleophold 

Virksomheder som ansætter lærlinge, kan få lønrefusion mens lærlingen er på skole. Læs mere om lønrefusion og befordringstilskud Her.