Elever

 

Godkendelse som praktikvirksomhed

For at kunne ansætte elever skal virksomheden være godkendt af uddannelsens faglige udvalg.

Godkendelsesskema finder du Her.

Uddannelsesaftalen

Virksomhed og elev skal bruge undervisningsministeriets godkendte formular, når de skal indgå en uddannelsesaftale.

Du kan hente uddannelsesaftalen Her.

Vigtig information når der laves uddannelsesaftaler

En uddannelsesaftale der ikke er udfyldt korrekt, kan ende i tvistighedsnævnet.

Det er vigtigt at specificere præcis, hvilken overenskomst der gælder for uddannelsesaftalen, idet Danske Anlægsgartnere forhandler flere overenskomster udover anlægsgartneroverenskomsten, herunder Golf og BiB overenskomsterne.

For at Uddannelsesaftalen er udfyldt korrekt, skal der i Pkt. 8 stå:

For Anlægsgartner:

Anlægsgartner overenskomsten imellem 3F og Danske Anlægsgartnere

For Greenkeepere/groundsman:

Golfbane overenskomsten imellem 3F og Danske Anlægsgartnere.

For BiB:

Indendørs beplantnings overenskomsten imellem 3F og Danske Anlægsgartnere

 

Løn og pension

Oversigt med løn og pension for erhvervsuddannelseselever i anlægsgartnerfaget kan findes Her.

Refusion af løn ved skoleophold

Virksomheder som ansætter elever, kan få lønrefusion mens eleven er på skole. Læs mere om lønrefusion og satser Her.