Anbefaling vedrørende modregning – Overenskomstmæssige lønstigninger 1. marts 2024

03-10-2023

Modregning på normallønsområdet
Overenskomsterne mellem Danske Anlægsgartnere og 3F er normallønsoverenskomster med en i praksis udviklet adgang til modregning i ikke-overenskomstmæssige tillæg, personlige tillæg og lignende.

Tillæg givet for særlige kompetencer og kvalifikationer vil umiddelbart ikke være modregningsbare (uden særlig aftale derom), da kompetencerne også vil være til stede efter en overenskomstmæssig lønstigning.

Anvendelse af modregning i praksis
Modregning kræver iagttagelse af to regler:

1) Virksomheden skal varsle modregning med 3 måneders varsel til udgangen af en måned, dvs. inden udløbet af november 2023 – f.eks. ved anvendelse af følgende tekst:

”I anledning af de overenskomstmæssige lønstigninger pr. 1. marts 2024 varsles hermed, at virksomheden vil modregne normallønsstigningen i din løn fra og med 1. marts 2024.”

Både medarbejdere og den lokale 3F-afdeling skal varsles.

2) Selve modregningen kan ske på to måder – i begge tilfælde med ikrafttræden 1. marts 2024:

  • Forhandling med medarbejderne eller tillidsrepræsentanten, der resulterer i en aftale med den enkelte medarbejder

eller

  • Varsling af modregning overfor den enkelte medarbejder med iagttagelse af medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel, og med oplysning om konsekvenserne ved accept/manglende accept. Varslingsskrivelse findes herunder.

HENT SKABELON: Varsling af ændrede vilkår for ansættelsesforholdet.

Det anbefales, at tillidsrepræsentanten eller den lokale afdeling af 3F inddrages i forløbet.