Ang. lønkompensation ved ophør af lokale restriktioner

25-11-2020

Da restriktionerne i Nordjylland er blevet ophævet, er kompensationsordningerne, som gjaldt specielt for denne landsdel, også. Det betyder, at den særlige lønkompensationsordning og pendlerlønkompensationsordning i Nordjylland ikke længere kan anvendes. Perioden, hvortil arbejdsgiveren kan få støtte i henhold til ordningerne er 6. november til 22. november.

Der er endnu ikke åbnet for, at I kan ansøge til lønkompensationsordningerne i Nordjylland endnu. Vi ved ikke, hvornår der åbnes for ansøgning hertil. Vi råder jer til at holde øje med vores nyhedsbrev og www.virksomhedsguiden.dk

Ved spørgsmål – kontakt

Jurist Esther Dam Simonsen, tlf: 33 860 860, mail: dam@dag.dk