Ang. trailerkørekort med automatgear

18-01-2017

Hvis man tager sit trailerkøre­kort i en bil med automatgear, må man fremover kun spænde traileren efter en bil med au­tomatgear. Sådan er det fra 1. januar hvor en ny  EU-lov er trådt i kraft, oplyser Dagens Byggeri og TV Syd.

Hvis man får et trailerkøre­kort i bil med automatgear, vil der blive printet en kode på kørekortet så man kan se at kortet kun gælder biler med automatgear.

“De nuværende regler for at erhverve kørekort til bil med stor trailer er en gengivelse af EU-direktivets bestemmelser,” forklarer transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen. “Men jeg er enig i at reglerne på dette område kan forekomme ulogiske. Jeg vil derfor bede mit ministerium om at se nærmere på baggrunden for at EU stiller de specifikke krav til erhvervelse af kørekort til kørsel med stor trailer, og samtidig se på hvordan reglerne er gennemført i andre EU lande.”