Arbejdsgiver kunne kræve løn tilbage fra medarbejderen

21-08-2023

En dom fra Østre Landsret slår fast, at der kan være tilfælde, hvor du som arbejdsgiver kan kræve løn tilbage fra medarbejderen.

Det sker ikke sjældent, at vores medlemmer spørger, hvad der skal til for, at de kan kræve løn tilbage fra medarbejdere, der ikke udfører deres job tilfredsstillende. Svaret er oftest, at man som arbejdsgiver desværre ikke kan gøre meget andet end at give advarsler og i yderste konsekvens opsige eller bortvise medarbejderen.

En dom fra Østre Landsret viser dog, at der er en grænse for, hvad du som arbejdsgiver skal acceptere, og at der kan være tilfælde, hvor du kan kræve løn tilbage fra medarbejderen.

I den konkrete sag havde virksomheden en bogholder ansat, som viste sig at bruge en meget stor del af arbejdstiden på private gøremål og endda arbejde for en række andre virksomheder. Retten kunne ikke med sikkerhed fastslå omfanget af bogholderens arbejde for andre virksomheder, men retten vurderede dog stadig, at de skønsmæssigt kunne opgøre et beløb på 50.000 kroner, som bogholderen skulle betale tilbage for at have udført privat arbejde i den arbejdstid, virksomheden havde betalt for.

Sagen her er selvfølgelig konkret begrundet, og meget af sagens udfald må tillægges det omfattede bevismateriale for bogholderens arbejde for andre virksomheder på arbejdsgiverens computer. Det er dog stadigt interessant, at det var muligt for virksomheden at løfte bevisbyrden for, at bogholderen skulle tilbagebetale en del af lønnen.

Så hvis du opdager, at en medarbejder bruger arbejdstiden på private anliggender, bør du i første omgang give en advarsel, hvilket i sidste ende vil kunne føre til en opsigelse eller bortvisning. Men hvis den arbejdstid, der er brugt på private ting har en mere omfattende karakter, vil du alt efter omstændighederne i sidste ende sandsynligvis kunne trække medarbejderen i løn, for den tid personen ikke har arbejdet.

Det altafgørende for sådanne sagers udfald vil altid være, om du kan bevise omfanget af medarbejderens brug af arbejdstiden til private gøremål.

Medlemmer af Danske Anlægsgartnere kan altid kontakte vores jurister på 33 860 860 for mere information om, hvordan man blandt andet håndterer medarbejdere, der bruger arbejdstiden til andet end reelt arbejde.