ARBEJDSMILJØ: 400+ forslag til bedre arbejdsmiljøregler

01-11-2018

Beskæftigelsesministeriet har modtaget flere end 400 forskellige forslag til bedre og mere enkle arbejdsmiljøregler, hvor DAG også har bidraget. De er blevet gennemgået og kan studeres på ministeriets hjemmeside.

Beskæftigelsesministeriet har modtaget ca. 1.650 henvendelser i kampagnen, som dækker over ca. 400 forskellige forslag. Ønsket om bedre og enklere regler går igen på tværs af forslagene, og i nogle tilfælde er der stillet forslag til gennemgribende ændringer af love og bestemmelser.

En gennemgående trend er ønsket om en stærkere indsats for det psykiske arbejdsmiljø, herunder uddannelse af ledere og ansatte. Nogle forslag er stillet på baggrund af en personlig historie, hvor arbejdslivet har fået store konsekvenser for den enkel.

Alle forslagene er videregivet til Ekspertudvalget om udredning af arbejdsmiljøindsatsen – både de forslag, der kan føre til handling nu, og de, der går på mere gennemgribende ændringer. Udvalget gentænker som bekendt hele arbejdsmiljøindsatsen, og udvalgets anbefalinger offentliggøres i slutningen af september. Derudover vil forslagene indgå i de videre overvejelser om at forbedre arbejdsmiljøreglerne i afbureaukratiseringsreformen, hvor konkrete regelforenklinger på arbejdsmiljøområdet offentliggøres i løbet af efteråret.

DETTE LINK kan man orientere sig nærmere om det overordnede indhold af forslagene. Ikke alle forslag er således omtalt.