ARBEJDSMILJØ: Flere anmeldelser om sygdomme i lungerne

14-01-2020

Arbejdstilsynets nyeste tal viser en stigning i antallet af anmeldte luftvejssygdomme i bygge- og anlægsbranchen

Overse ikke de små partikler
Der er ofte fokus på kræftfremkaldende støv fra fx asbest, – men andet støv fra bearbejdning af sten og beton, fliseklæb, maling og udlægning af flis er også skadeligt. Især de små partikler, som udvikles ved skæring og slibning, er skadelige for lungerne.

Lungesygdomme kommer snigende – fjern støvet ved kilden!
Støv på byggepladsen påvirker lungerne langsomt. Fjern støvet ved kilden, hvis sygdomme som KOL og astma, skal forebygges!

Sørg som arbejdsgiver for at planlægge arbejdet, så støv på byggepladsen fjernes effektivt 

  • Anvend arbejdsmetoder og værktøjer, der begrænser udvikling af støv. Brug vådskæring eller langsomtgående mekanisk værktøj, hvis maskiner er nødvendige.
  • Dæmp eller fjern støvet
  • Husk effektivt sug på alt støvende værktøj.
  • Brug egnet åndedrætsværn med partikelfilter, når støvudvikling ikke kan undgås eller fjernes på anden måde.
  • Afgræns arbejdsområdet ift. andre håndværker

Arbejdsgiveren skal sørge for oplæring og instruktion i arbejdet. Og de ansatte skal rette sig efter de regler om sikkerhed og sundhed, der gælder for det arbejde, de skal udføre.

Alle bør bruge et ekstra øjeblik på at være opmærksom på at støv fjernes – både inden man går i gang med arbejdet og undervejs.

Få flere råd og vejledning 
Se mere i Branchevejledningen om Støv på byggepladsen og i folderen “Der er skimmelsvampe i flis”
Spørg i dit byggemarked eller hos en anden leverandør efter konkrete løsninger