ARBEJDSMILJØ: Husk faldsikring når I arbejder med fx grønne tage

23-05-2018

Når der arbejdes i højden, skal man sikres mod fald.

Som udgangspunkt skal der anvendes kollektive foranstaltninger – så som rækværk, stillads eller person­løfter og lignende. Hvis det ikke er muligt, skal der anvendes egnet faldsikringsudstyr, som sikrer de beskæftigede mod fald, eller mindst faldsikringsudstyr som dæmper og stopper et fald.

BFA Bygge & Anlæg har nu færdiggjort en ny vejledning om faldsikringsudstyr.

Hent vejledningen her. Du kan også her besøge hjemmesiden, som beskriver vejledningen nærmere.

Vejledningen beskriver bl.a.:

  • Hvilke krav der er til brug og anskaffelse
  • Hvilke forskellige typer faldsikringsudstyr der findes, og hvornår de med fordel kan anvendes
  • Krav til mærkning m.m., samt
  • Overvejelser og krav til beredskabsplan når der anvendes faldsikringsudstyr

Med udgivelsen af den nye faldsikringsvejledning udgår BFAs faktaark om ”Beredskabsplan ved falddæmpende udstyr”.