ARBEJDSMILJØ: Leverandøren bør formidle viden om sikkerhed…

01-11-2018

… og ledelse og ansatte skal efterspørge og anvende den viden

Leverandører kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet i anlægsgartnerbranchen. Det kan gøres ved at formidle fabrikanternes anvisninger om sikker brug af deres produkter til virksomhederne, på lige fod med formidling af de tekniske egenskaber. Det gælder fx ved salg og udleje af maskiner, andre tekniske hjælpemidler, byggevarer, kemiprodukter og personlige værnemidler.

På virksomhederne skal man efterspørge fabrikantens anvisninger om sikkerhed. Hvilken type støv, kan støvsugeren fjerne? Hvordan skal rullestilladset monteres? Hvad vejer vinduet?

Fabrikanternes anvisninger om sikker brug af deres produkter er ofte afgørende for, at arbejdet kan planlægges forsvarligt og de ansatte kan få en god og grundig instruktion i udførelsen af arbejder.

Manglende viden kan føre til både ulykker og nedslidning, viser Arbejdstilsynets erfaringer.

Regler 

Som leverandører man forpligtet til at sikre, at nødvendige og let forståelige anvisninger om fx opstilling og brug følger med, når man sælger eller udlejer maskiner, tekniske hjælpemidler, kemiprodukter og personlige værnemidler mv.

Som arbejdsgiver er man forpligtet til at få de nødvendige oplysninger fra leverandørerne i forhold til de konkrete produkter, som anvendes i virksomheden. Der er også krav om, at bruge oplysningerne som grundlag for at instruere de ansatte og planlægge de konkrete arbejdsopgaver, så de kan udføres sikkert.