ARBEJDSMILJØ: Mænd oplever flere smerter efter mobning end kvinder 

12-12-2018

Tidligere forskning har vist, at mobning på jobbet kan føre til fysiske smerter hos de mobbede. Nu viser et nyt norsk studie, at graden af smerte er forskellig hos mænd og kvinder.

Det kan være hårdt for psyken at blive mobbet på sit arbejde, men mobningen kan også føre til, at man efterfølgende oplever flere smerter. Det viser tidligere forskning, og et nyt studie fra det norske arbejdsmiljøinstitut STAMI fastslår sammenhængen. Samtidig viser studiet en forskel mellem kønnene, der er kommet bag på forskerne, skriver stami.no.

“Blandt dem, der var udsat for mobning, rapporterede mændene om flere smerter i ryg og nakke end kvinderne. Det var et lidt overraskende resultat, og det var det modsatte af, hvad vi antog. Det viser, at et godt psykosocialt arbejdsmiljø er lige vigtigt i både kvinde- og mandedominerede brancher, siger en af forskerne bag studiet, professor og forskningschef ved STAMI Johannes Gjerstad til stami.no.

“En mulig forklaring kan være, at kvinder er bedre til at søge støtte hos venner og familie,” siger han.

Tidligere studier af mobning har netop vist, at selv om der er lige mange mænd og kvinder, der bliver udsat for mobning, så er der flere kvinder, som søger hjælp og støtte. Man ved også, at mænd ofte tyer til selv at prøve at løse problemet.

“I og med at mobning per definition er et problem, man ikke kan klare på egen hånd, er det muligt, at det faktisk er mere hensigtsmæssigt at søge hjælp og det er vigtigt, at virksomheden lytter og er med til at afhjælpe problemet.

Få viden og gode råd til at forebygge mobning her.