ARBEJDSMILJØ: Ny smiley-bekendtgørelse trådt i kraft

04-07-2018

Ny smiley-bekendtgørelse trådte i kraft 1. juli på baggrund af en politisk aftale, som blev indgået i september 2017.

De vigtigste ændringer er:

  • Varigheden af den grønne smiley forkortes fra fem til tre år.
  • Virksomheder, der har fået en gul eller rød smiley på et risikobaseret tilsyn på baggrund af en afgørelse om et materielt arbejdsmiljøproblem, kan nu kun få en grøn smiley efter et nyt risikobaseret tilsyn.
  • En gul smiley, der er udløst af formelle afgørelser om arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljøorganisation, lyser nu som minimum i tre måneder i stedet for tidligere seks måneder.

Læs hele ændringsbekendtgørelsen her på retsinformation.dk

Intentionerne bag aftalen har bl.a. været, at smileyordningen i højere grad skal tage højde for den hastighed, dom virksomhederne og dermed arbejdsmiljøet ændrer sig med på det danske arbejdsmarked.