ARBEJDSMILJØ: Nyt forlig styrker arbejdsmiljøet med 460 mio. kr.

08-05-2019

Med aftalen målrettes arbejdsmiljøindsatsen for at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på landets arbejdspladser. Samtidig øges kontrollen med udenlandske virksomheder. Aftalen indebærer bl.a.:

  • 460 millioner kroner til Arbejdstilsynet de næste 3 år.
  • 100 millioner til styrket kontrol af udenlandske virksomheder
  • Tilsyn målrettes virksomheder, hvor der er størst risiko.
  • Bøder for overtrædelse af arbejdsmiljøloven fordobles, hvis det medfører alvorlig personskade.
  • Klarere regler og bedre redskaber til det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere HER.