MILJØ & ARBEJDSMILJØ: Arbejdstilsynet igen på fuldt blus

03-06-2020

Alle Arbejdstilsynets tilsynsførende vil fra den 8. juni igen føre tilsyn med arbejdspladserne i alle brancher.

Det betyder flere tilsynsførende på landevejene, og der vil igen blive  ført tilsyn med alle typer af arbejdsmiljøproblemer. Den yderligere genåbning giver samtidig mulighed for at genoptage de helhedsorienterede tilsyn (HOT) i bygge- og anlægsbranchen.

Det betyder at:

  • alle tilsynsførende igen fører tilsyn
  • der føres grundtilsyn i alle brancher, dog med undtagelse af hospitals- og plejesektoren
  • der føres helhedsorienteret tilsyn (HOT) i bygge- og anlægsbranchen
  • der på alle tilsyn er fokus på forebyggelse af coronasmitte
  • Arbejdstilsynet fortsat kører på alvorlige ulykker og klager i alle brancher
  • Arbejdstilsynets Call Center fortsat vil vejlede om arbejdsmiljø og forebyggelse af coronasmitte.